Alighiero Boetti - Aerei (detail), 1984

Alighiero Boetti - Aerei (detail), 1984